Derneğin Amaçları

  1. İç hastalıklarıyla ilgili konuları içeren, tanı ve tedavideki gelişmeleri yansıtan bilimsel toplantılar düzenler, bilimsel toplantılara katkıda bulunur ve bu konularda yayınlar yapar.
  2. Bölgemizde eğitim ve öğretim kuruluşlarında, iç hastalıkları eğitim ve öğretimine belirli bir düzen ve standart getirilmesi yolunda çalışmalar yapar ve bunların hayata geçirilmesi için çaba harcar.
  3. İç hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası benzer bilimsel kuruluşlarla amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik iş birliğinde bulunur, ilgili bilgi ve yayınları üyelerine aktarır.
  4. Ülkemizde hastalıkların tanısı, tedavisi ve önlenmesi ve erişkinlerin sağlık kalitesinin iyileştirilmesi konusunda yapılan ve yapılacak araştırma ve organizasyonlara katkıda bulunur.
  5. Erişkin hastaların tedavisi konusunda kamuoyunu bilgilendirir, hasta ve hasta yakınlarının istismar edilmelerini önlemeye çalışır.
  6. Kurulmuş ve kurulacak kamu ve özel tedavi kurumları için iç hastalıkları ile ilgili konularda danışmanlık yapar.
  7. İç Hastalıkları uzmanlık öğrencileri gurubu oluşturarak sorunlarına sahip çıkar, yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerine katkıda bulunur.
  8. İç hastalıkları uzman ve akademisyenlerinin yurt içi ve yurt dışı eğitim, araştırma faaliyetlerini destekler.
Copyright © Hatay İç Hastalıkları Uzmanları Derneği Tüm Hakları Saklıdır